Zonguldak Okul Temizliği

Nüfusumuzun aşağı yukarı %15’ini meydana getiren ilköğretim çağı öğrencileri, aşağı yukarı 17
yıllık öğretim hayatının 8 senesini bu okullarda geçirmektedirler. Öğrencilerin eğitimlerini
sıhhatli bir şekilde sürdürebilmeleri amacıyla okulların temizlik ve hijyene gereken titizliği
göstermesi gerekmektedir. Bu, öğrencilerin başarısı ve gelişimi yönünden ehemmiyet arz
etmektedir. Günlük hayatta insanların büyük alanı temizlik ve hijyeni aynı anlamda
kullanmakta ve algılamaktadır.

Her iki ifade, aynı şey olmamakla beraber birbirini tamamlayan kavramlardır. Temizlik, temiz olma hali, temiz tutma hali olarak tanımlanmaktadır. Hijyen, sağlığa zarar verecek bölgelerden korunmak amacıyla yapılacak uygulamalar ve alıncak temizlik önlemlerinin tümüdür. Hijyen, temizliğin daha kapsamlı,
daha ilerlemiş hali, kısaca şemsiyesidir.

Toplum sağlığını güvenliğini sağlamak ve geliştirmek, hayat niteliğini yükseltmek, temizlik ve
hijyen konusu ile ilgili yeterli eğitim almış sıhhatli nesiller yetiştirmek, kamu kurum ve
kuruluşlarının asli görevleri arasındadır. Anne, baba ya da öğretmenler doğrulusunda çocuk
yaşlarda bizzat öğretilen temizlik uygulamalarının daha sonra çocukların kendisi doğrulusunda
yapması gerekmektedir. Bu alışkanlıkların doğru şekilde verilmesi, bireyin gelecek yıllarda
sağlığını direkt olarak etkileyecektir. Bu alışkanlıkların doğru şekilde kazanılması amacıyla örgün
eğitimin ehemmiyeti inkâr edilemez. Zonguldak Okul Temizliği firmaları, siz Zonguldak’lılar için rahat ve hijyenik bir okul sağlamaktadır.