İskenderun Okul Temizliği

Temizlik ve sıhhat bir birini tamamlayan iki kavramdır. Temizliğin esasını meydana getiren hijyen anlayışı, sıhhatli yaşamın devamı amacıyla lüzumlu olan bütün ilke ve programları almacıyla alan bir kavramdır. İnsanlar temizliğe en az hava ve su kadar gereksinim duyarlar. Ve sıhhatli yaşamı devam ettirebilmek amacıyla hijyenikliği yaşam felsefesi olarak getirmek zorundadırlar. Hızlı çoğalan nüfus ve yapılaşma insanları bir birisi ile daha yakın duruma getirmiş ve insanların  olduğu ortamların adedi artmıştır. Her kişi eğitime gereksinim duyar.

Bu eğitimi alabilmek amacıyla okul gibi kurumlara yönelirler. Bu da natural olarak insanları ortak bir payda da ve bir mekânda toplar. İşte bu mekânlardan biri olan okullar temizlik ve sıhhat yönünden ilgi edilmesi gereken kurumlardan biridir. İster devlet okulu olsun ister özel bir kurum okulu her iki halde da okul hijyenikliği kaçınılmaz bir olgudur ve en az eğitim niteliği kadar gerekmektedir ve diyebiliriz ki okulun hijyenikliği okulun eğitim niteliğinde mühim bir rol üstlenir.
Okul hijyenikliğinde hijyenin sağlanması hem sıhhat yönünden hem de öğrenci motivasyonu yönünden ehemmiyet arz etmektedir.